Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

taknienietak
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
3543 a415 500

l0vely-kisses:

this is me on so many levels

Sponsored post
soup-sponsored
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
taknienietak
Więc nie schrzań tego.
— So don`t knock it./ Kings of Leon
taknienietak
Bo to co prawdziwe, przetrwa nawet kilometry rozłąki.
— W.M
taknienietak
taknienietak
taknienietak
taknienietak

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viawishyouwerehere wishyouwerehere
taknienietak
5609 8abe 500
omggivemeall
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7670 3477
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere

June 26 2015

taknienietak
taknienietak
3014 bee7
Reposted fromIriss Iriss viaucieknijmi ucieknijmi
taknienietak
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viaucieknijmi ucieknijmi
taknienietak
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaucieknijmi ucieknijmi
taknienietak
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaucieknijmi ucieknijmi
taknienietak
8904 46cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
4160 1e8c
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaucieknijmi ucieknijmi
taknienietak
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi

June 22 2015

taknienietak
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viasweetnothingg sweetnothingg
taknienietak
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie .. idiotko
— Pokolenie Ikea
Reposted fromdys dys viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...